Sứ mệnh Hội Di truyền Y học Việt Nam

Tại Việt Nam, có rất nhiều kỹ thuật di truyền được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng. Để mang lại những lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân, phát triển lĩnh vực di truyền y học, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia, các đơn vị về di truyền y học trong và ngoài nước.

Hội Di truyền Y học Việt nam tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, bác sĩ di truyền, sản khoa, nhi khoa, tim mạch, ung bướu… và các nhà khoa học yêu thích chuyên ngành di truyền có thể trao đổi kinh nghiệm, giao lưu và hợp tác để lĩnh vực Di truyền Y học ở Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Xem thêm

 

Ban chấp hành Hội Di truyền Y học Việt Nam

Tin tức

Gene – thủ phạm gây tự kỷ

Gene – thủ phạm gây tự kỷ

Nghiên cứu trên 2 triệu trẻ em từ 5 quốc gia cho thấy gene là yếu tố nguy cơ lớn nhất dẫn đến rối loạn phổ tự kỷ.  Các nhà khoa học từ …

ĐỐI TÁC